Центр маркетингу та реклами

Кордзая Натела Ревазівна

Кордзая Натела Ревазівна

директор ЦМР, виконує розпорядження ректора, визначає функціональні обов’язки співробітників, видає у межах своєї компетенції розпорядження по ЦМР, які є обов’язковими для виконання всіма структурними підрозділами та співробітниками ЦМР, контролює виконання планів роботи відділів ЦМР та дотримання працівниками посадових інструкцій, відповідає за розробку та корегування концепції рекламної діяльності академії, забезпечує участь ЦМР у роботі приймальної кампанії з метою координації профорієнтаційної та рекламної діяльності, контролює розробку концепції, змісту і дизайну рекламних щитів (біллбордів) їх розміщення і контроль, інформаційних стендів для навчальних корпусів та інших форм рекламної продукції, відповідає за достовірність та швидкість оновлення інформації на основному сайті академії та сайті прийомної комісії.

к.т.н., доцент кафедри МПіТ, доцент кафедри ТтаМС