Відділ маркетингу

Кордзая Натела Ревазівна

Кордзая Натела Ревазівна

директор ЦМР, виконує розпорядження ректора, визначає функціональні обов’язки співробітників, видає у межах своєї компетенції розпорядження по ЦУПН, які є обов’язковими для виконання всіма структурними підрозділами та співробітниками ЦУПН, контролює виконання планів роботи відділів ЦУПН та дотримання працівниками посадових інструкцій, відповідає за розробку та корегування концепції рекламної діяльності академії, забезпечує участь ЦУПН у роботі приймальної кампанії з метою координації профорієнтаційної та рекламної діяльності, контролює розробку концепції, змісту і дизайну рекламних щитів (біллбордів) їх розміщення і контроль, інформаційних стендів для навчальних корпусів та інших форм рекламної продукції, відповідає за достовірність та швидкість оновлення інформації на основному сайті академії та сайті прийомної комісії.

к.т.н., доцент кафедри МПіТ

Чернега Ілона Савелівна

Чернега Ілона Савелівна

начальник відділу

кандидат технічних наук, асистент

Дец Дмитро Васильович

Дец Дмитро Васильович

адміністратор головного сайту академії

Корнієнко Анастасія Олегівна

Корнієнко Анастасія Олегівна

старший інспектор, контент-менеджер офіційного сайту ЦМР, виконує секретарську роботу, виконує разові і поточні доручення начальника відділу, пов'язані з роботою відділу

Мороз Андрій

Мороз Андрій

адміністратор сайту приймальної комісії