Відділ маркетингу

Чернега Ілона Савелівна

Чернега Ілона Савелівна

начальник відділу, контент-менеджер головного сайту ОНАХТ, відповідає за достовірність та швидкість оновлення інформації на головному сайті ОНАХТ, бере участь у створенні структури web-сайтів основних підрозділів ОНАХТ, у плануванні роботи відділу та надання пропозицій директору ЦМтаР щодо покращення роботи відділу.

кандидат технічних наук, ст. викладач кафедри ТКіБ

Корнієнко Анастасія Олегівна

Корнієнко Анастасія Олегівна

Інженер відділу, контент-менеджер головного сайту ЦМР, збирає необхідну інформацію щодо своєчасного розміщення та оновлення інформації на WEB-сайтах структурних підрозділів ОНАХТ (на кафедрах та факультетах), розміщує інформацію на головному WEB-сайті ОНАХТ, бере участь у розробці структури WEB-сайтів структурних підрозділів ОНАХТ (на кафедрах та факультетах), веде облік всієї вхідної та вихідної документації, пов'язаної з роботою відділу маркетингу, забезпечує діловодство відділу маркетингу, відправлення та прийом кореспонденції, виконує в межах своєї компетенції разові і поточні доручення начальника відділу маркетингу, пов'язані з роботою ЦМР, виконує всю друковану роботу в рамках специфіки діяльності відділу маркетингу, веде табельний облік фактичного часу перебування працівників на роботі, здійснює контроль за їх своєчасним прибуттям на роботу, перебуванням на робочих місцях і виходом з роботи.